top of page

Zdravotní certifikát

Zařízení „Safe Laser“  ( Bezpečný  Laser) jsou zdravotnické prostředky v rizikové třídě II.a. podle § 2 zákona č.268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích , registrované  v ČR SÚKL č. ev.144783-18-09-05.

Díky jedinečnému uspořádání optiky je Safe Laser jedinou vysoce účinnou řadou zařízení  typu „měkký laser“, kterou nyní mohou bezpečně používat nejen lékaři, ale v podstatě kdokoli (bez speciálních ochranných brýlí) bez nebezpečí poškození zdraví

HISTORIE

První aktivní laser vynalezl v roce 1960 Theodore Mainman. První maďarský laser byl vyvinut v letech 1963-64 v Central Physics Research Institute. Od té doby je maďarský laserový výzkum ve světové špičce.

První výkonné lasery (chirurgické lasery), které dokázaly proříznout kůži, se objevily v roce 1965.V roce 1966 profesor Endre Mester zkoumal možné nepříznivé vedlejší účinky nízkovýkonových měkkých laserů (soft laserů). Když zjistil, že nejenže „soft-lasery“ nemají žádné nepříznivé vedlejší účinky, ale naopak mají příznivý biostimulační účinek na lidské tělo.

To znamená, že buňky a tkáně osvětlené světlem soft laseru jsou schopny se rychleji hojit/regenerovat ( např. urychlené hojení ran). Laserové světlo zvyšuje buněčný metabolismus, dokonce se tvoří nové buňky, či kapiláry.  Světlo soft laseru stimuluje imunitní systém.  Stručně řečeno, laserové světlo umocňuje vlastní léčebnou schopnost těla! Kromě výše uvedeného má soft laserové světlo řadu příznivých účinků na tělo, např.: snížení zánětů a otoků, úlevu od bolesti, snížení svalového napětí, urychlení růstu vlasů.

skin-renewal-products-2.png

Historie laseru
a polarizovaného 
světla v medicíně 

Endre Mester

Endre Mester se narodil 20.listopadu 1903  v Budapešti, v Maďarsku. Studoval medicinu na Universitě v Pešti do rook 1927. Poté vyučoval chirurgii na Univerzitě Petera Pazmanyho v Budapešti, současně pracoval s Dr. Lajosem Adamem. Získal atestaci v chirurgii a in  radiologii.

Theodore H. Maiman

Theodore H. Maiman pracoval jako soukromý konzultant v oblastech špičkových technologií (1983-2007). Předchozí institucionální profesní zařazení zahrnovala mj. TRW Electronics Company a Laser Video Corporation. Mezi jeho výzkumné zájmy patřila fyzika kondenzovaných látek a lasery.

Dr Karoly Rozsa D.Sc. 

Vynálezce studoval odbornou školu Petra Lajose, Technická univerzita v Budapešti, Fakulta chemicko-technologická.

Pracovní zkušenost

1963 - Ústřední výzkumný ústav pro fyziku Maďarské akademie věd Vědecký výzkum, oblast odbornosti

1963 - Na katedře spektroskopie studoval optickou spektroskopii, vakuovou techniku a plynový výboj v rámci výzkumů spekter dvouatomových molekul. Tyto výzkumy ho přivedly ke studiu plynových laserů, kterým se od té doby věnuje.

Na konci 70. let si maďarský výzkumný tým složený z lékařů a fyziků uvědomil, že „polarizace“ laserového světla hraje důležitou roli pozitivní  „biostimulační “ efekt. 

Protože lasery byly historicky velmi drahé, málo účinné a nebezpečné pro lidský zrak, vytvořil tento výzkumný tým mnohem levnější a pro oči bezpečnou obyčejnou lampu, jejíž světlo polarizovali. To byl předchůdce dnešních polarizačních lamp (např. Bioptron).

V následujících 30 letech se ukázalo, jak prospěšné je polarizované světlo pro lidské tělo. Nedávno vyvinuté polovodičové lasery jsou mnohem výkonnější a levnější než polarizovaná světla, nicméně jsou pro oči nebezpečné.

 

V roce 2012 proto Károly Rózsa (doktor Maďarské akademie věd po několika letech výzkumu vytvořil speciální difuzní soft laser, který je pro lidské oko neškodný, a umožnil tak nahradit polarizované světlo terapeuticky mnohem účinnějším světlem laserovým, které můžete použít v pohodlí vašeho domova.

(Safe Laser 500 Infra a Safe Laser 150)

KOUPÍTE TAKÉ  NA

lekarna_cz.jpg
Zdraví bez chemie  2023-11-08 v 14.13.06.png
43f8f78577afa0e4759a102498539444.png
logo-allegro.jpg

Proč je světelná terapie „soft-laser“ účinnější než tradiční polarizované lampy?

Laserové světlo má z fyziologického hlediska mnohem příznivější účinky, protože jeho světlo je nejen polarizované (vibrující ve stejné rovině) jako polarizované světelné lampy, ale je také monochromatické (jednobarevné) a koherentní (spojité vlnové vlastnosti).

Tyto tři vlastnosti jsou nezbytné k tomu, aby světlo projevilo své blahodárné účinky nejen na kůži, ale i v hlubších vrstvách.

Monochromatické lasery poskytují 100 % svého výkonu na fyziologicky nejdůležitějších vlnových délkách. Toto např. v rozsahu vlnových délek 660-665nm dokonce 1000krát větší než v případě polarizovaných světel, což vede k rychlejšímu hojení. 

Na koherentním světle laseru mohou oscilující světelné vlny ve stejné fázi a vyvíjející se modulace intenzity na ošetřovaném povrchu iniciovat důležité biologické procesy na buněčné úrovni v našem těle. Neztrácí se koherence laserového světla, proniká do tkání a hraje zásadní roli při hojení hlubších vrstev (např. onemocnění pohybového aparátu). 

Výzkum ukázal, že rány ošetřené laserovým světlem se hojí o 20 % rychleji než při osvětlení obyčejným polarizovaným světlem. Navíc (např. ulcerózní) rány, které se nehojily v důsledku konvenční terapie polarizovaným světlem, se rychle zahojily po ošetření laserem. 

Další výhodou bezpečných laserových zařízení ve srovnání s polarizovaným světlem je to, že laserové světlo je vhodné pro léčbu nemocí, které lze léčit světlem usměrněným do nosních dírek.

KONTAKTUJTE NÁS

+420 601 537 212

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page